Sophie Hohenberg

Arcivévoda František Ferdinand z RAKOUSKA-ESTE
(18/12/1863-28/6/1914)
X
Hraběnka Žofie CHOTKOVÁ z CHOTKOVA a VOJNÍNA
(1/3/1868-28/6/1914)

Arrow
Maxmilián, vévoda z HOHENBERGU
(1902-1962)
X
Alžběta, hraběnka z WALDBURKU na WOLFEGGU a WALDSEE
(1904-1993)
Arrow
František Ferdinand, vévoda z HOHENBERGU
(1927-1977)
X
Princezna Alžběta z LUCEMBURKU
(1922)
Arrow

 

Žofie, kněžna z HOHENBERGU
(1960)

© 2009 Sophie Hohenberg
  • | Disclaimer